SKF6009轴承,SKF109轴承

新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)轴承品牌
SKF6009轴承6009109457516SKF
额定动载荷(N)额定静载荷(N)参考转速(r/min)极限转速(r/min) 详细说明备注轴承类别
深沟球轴承 (60000 型)深沟球轴承


您所查找到的SKF6009轴承的旧型号是SKF109,SKF6009轴承的尺寸是,内径是:45mm,外径是:75mm,厚度是:16mm。SKF6009轴承参数均为准确参数,此轴承型号本公司有现货,如果您需要订购SKF6009轴承可以随时和我们联系!我们是SKF轴承最佳代理商,所售产品均为原装正品,请您放心购买!

上一条: SKF6008轴承 下一条: SKF6010轴承

购买SKF6009轴承用户还订购了以下部分型号:
SKF16006轴承,SKF16007轴承,SKF16008轴承,SKF16009轴承,SKF16010轴承,SKF16011轴承,SKF16012轴承,SKF16013轴承,SKF16014轴承,SKF16015轴承,SKF16016轴承,SKF16017轴承,SKF16018轴承,SKF16019轴承,SKF16020轴承,SKF16021轴承,SKF16022轴承,SKF16024轴承,SKF16026轴承,SKF16028轴承,SKF16030轴承,SKF16032轴承,SKF16034轴承,SKF16036轴承,SKF16038轴承,SKF16040轴承,SKF16044轴承,SKF16048轴承,SKF16052轴承,SKF16056轴承,16060轴承,

SKF6009轴承相关型号推荐:
SKF16036轴承-SKF16038轴承-SKF16040轴承-SKF16044轴承-SKF16048轴承-SKF16052轴承-SKF16056轴承-SKF16060轴承-SKF16064轴承-SKF16068轴承-SKF16072轴承-SKF60/2.5轴承-SKF604轴承-SKF607轴承-SKF608轴承-SKF609轴承-SKF6000轴承-SKF6001轴承-SKF6002轴承-SKF6003轴承-SKF6004轴承

版权所有©2009-2010 查轴承 WWW.CHAZC.COM 津ICP备09005541号 关于我