INARNAO16X24X13轴承,INA轴承

新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)轴承品牌
INARNAO16X24X13轴承RNAO16X24X13162413INA
额定动载荷(N)额定静载荷(N)参考转速(r/min)极限转速(r/min) 详细说明备注轴承类别
8900118002000022000INA品牌 RNA0系列无挡边滚针轴承(不带内圈))。00滚针轴承


您所查找到的INARNAO16X24X13轴承的旧型号是INA,INARNAO16X24X13轴承的尺寸是,内径是:16mm,外径是:24mm,厚度是:13mm。INARNAO16X24X13轴承参数均为准确参数,此轴承型号本公司有现货,如果您需要订购INARNAO16X24X13轴承可以随时和我们联系!我们是INA轴承最佳代理商,所售产品均为原装正品,请您放心购买!

上一条: INARNAO15X23X13 轴承 下一条: INARNAO16X28X12轴承

购买INARNAO16X24X13轴承用户还订购了以下部分型号:
SKFAS 0922轴承,SKFAS 1024轴承,SKFAS 1226轴承,SKFAS 1528轴承,SKFAS 1730轴承,SKFAS 2035轴承,SKFAS 2542轴承,SKFAS 3047轴承,SKFAS 3552轴承,SKFAS 4060轴承,SKFAS 4565轴承,SKFAS 5070轴承,SKFAS 5578轴承,SKFAS 6085轴承,SKFAS 6590轴承,SKFAS 7095轴承,SKFAS 75100轴承,SKFAS 80105轴承,SKFAS 85110轴承,SKFAS 90120轴承,SKFAS 100135轴承,SKFAS 110145轴承,SKFAS 120155轴承,SKFAS 130170轴承,SKFAS 140180轴承,SKFAS 150190轴承,SKFAS 160200轴承,SKF30203轴承,SKF30204轴承,SKF30205轴承,30206轴承,

INARNAO16X24X13轴承相关型号推荐:
SKF62203-2RS1 轴承-SKF*6303-2Z轴承-SKF*6303-2RSL轴承-SKF*6303-2RSH 轴承-SKF62303-2RS1轴承-SKF61804-2RZ轴承-SKF61804-2RS1轴承-SKF61904-2RZ轴承-SKF61904-2RS1轴承-SKF*6004-2Z轴承-SKF*6004-2RSL 轴承-SKF*6004-2RSH轴承-SKF63004-2RS1轴承-SKF*6204-2Z轴承-SKF*6204-2RSL轴承-SKF*6204-2RSH 轴承-SKF62204-2RS1轴承-SKF*6304-2Z轴承-SKF*6304-2RSL轴承-SKF*6304-2RSH轴承-SKF62304-2RS1轴承

版权所有©2009-2010 查轴承 WWW.CHAZC.COM 津ICP备09005541号 关于我