INARNAO22X30X13轴承,INA轴承

新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)轴承品牌
INARNAO22X30X13轴承RNAO22X30X13223013INA
额定动载荷(N)额定静载荷(N)参考转速(r/min)极限转速(r/min) 详细说明备注轴承类别
10400159001500019000INA品牌 RNA0系列无挡边滚针轴承(不带内圈))。00滚针轴承


您所查找到的INARNAO22X30X13轴承的旧型号是INA,INARNAO22X30X13轴承的尺寸是,内径是:22mm,外径是:30mm,厚度是:13mm。INARNAO22X30X13轴承参数均为准确参数,此轴承型号本公司有现货,如果您需要订购INARNAO22X30X13轴承可以随时和我们联系!我们是INA轴承最佳代理商,所售产品均为原装正品,请您放心购买!

上一条: INARNAO20X32X12轴承 下一条: INARNAO22X35X16 轴承

购买INARNAO22X30X13轴承用户还订购了以下部分型号:
FAG6308轴承,FAGS6308.W203B 轴承,FAG6308.2ZR轴承,FAG6308.2RSR轴承,FAG62308.2RSR轴承,FAG6408轴承,FAG16009轴承,FAG6009轴承,FAGS6009.W203B轴承,FAG6009.2ZR 轴承,FAG6009.2RSR轴承,FAGS6009.2RSR.W203B轴承,FAG6209轴承,FAGS6209.W203B0轴承,FAG6209.2ZR轴承,FAG6209.2RSR轴承,FAGS6209.2RSR.W203B轴承,FAG62209.2RSR轴承,FAG6309轴承,FAGS6309.W203B轴承,FAG6309.2ZR轴承,FAG6309.2RSR轴承,FAGS6309.2RSR.W203B轴承,FAG62309.2RSR轴承,FAG6409轴承,FAG16010轴承,FAG6010轴承,FAGS6010.W203B轴承,FAG6010.2ZR轴承,FAG6010.2RSR轴承,S6010.2RSR.W203B轴承,

INARNAO22X30X13轴承相关型号推荐:
FAGNU1028M1 轴承-FAGN228E.M1轴承-FAGNJ228E.M1+HJ228E轴承-FAGNU228E.M1轴承-FAGNUP228E.M1轴承-FAGNJ2228E.M1+HJ2228E轴承-FAGNU2228E.M1 轴承-FAGNUP2228E.M1轴承-FAGN328E.M1轴承-FAGNJ328E.TVP2+HJ328E轴承-FAGNU328E.TVP2轴承-FAGNUP328E.TVP2轴承-FAGNJ2328E.M1+HJ2328E轴承-FAGNU2328E.M1轴承-FAGNUP2328E.M1 轴承-FAGNU1030M1轴承-FAGN230E.M1轴承-FAGNJ230E.M1+HJ230E轴承-FAGNU230E.M1轴承-FAGNUP230E.M1 轴承-FAGNJ2230E.M1+HJ2230E轴承

版权所有©2009-2010 查轴承 WWW.CHAZC.COM 津ICP备09005541号 关于我