INARNAO25X37X16轴承,INA轴承

新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)轴承品牌
INARNAO25X37X16轴承RNAO25X37X16253716INA
额定动载荷(N)额定静载荷(N)参考转速(r/min)极限转速(r/min) 详细说明备注轴承类别
21000280001200016000INA品牌 RNA0系列无挡边滚针轴承(不带内圈))。00滚针轴承


您所查找到的INARNAO25X37X16轴承的旧型号是INA,INARNAO25X37X16轴承的尺寸是,内径是:25mm,外径是:37mm,厚度是:16mm。INARNAO25X37X16轴承参数均为准确参数,此轴承型号本公司有现货,如果您需要订购INARNAO25X37X16轴承可以随时和我们联系!我们是INA轴承最佳代理商,所售产品均为原装正品,请您放心购买!

上一条: INARNAO25X35X26 轴承 下一条: INARNAO30X40X17轴承

购买INARNAO25X37X16轴承用户还订购了以下部分型号:
SKFW 637/2轴承,SKFW 623轴承,SKFW 618/4轴承,SKFW 604轴承,SKF* 3212 ATN9轴承,SKF* 3312 A轴承,SKF3213 A 轴承,SKF* 3313 A轴承,SKF3313 DNRCBM 轴承,SKF3214 A 轴承,SKF3314 A轴承,SKF3215 A 轴承,SKF* 3315 A轴承,SKF3216 A 轴承,SKF3316 A 轴承,SKF3316 DMA轴承,SKF3217 A 轴承,SKF3317 A轴承,SKF3218 A 轴承,SKF3318 A 轴承,SKF3318 DMA 轴承,SKF3219 A轴承,SKF3319 A轴承,SKF3319 DMA轴承,SKF3220 A 轴承,SKF3320 A 轴承,SKF3222 A轴承,SKF3322 A轴承,SKF3200 A-2Z轴承,SKF3200 A-2RS1轴承,3201 A-2Z轴承,

INARNAO25X37X16轴承相关型号推荐:
SKF22328 CCK/W33+H 2328轴承-SKF22330 CCK/W33+H 2330轴承-SKF22332 CCK/W33+H 2332轴承-SKF22334 CCK/W33+H 2334轴承-SKF22336 CCK/W33+H 2336轴承-SKF22338 CCK/W33+H 2338轴承-SKF22340 CCK/W33+H 2340轴承-SKF22344 CCK/W33+H 2344轴承-SKF22348 CCK/W33+H 2348轴承-SKF22352 CCK/W33+H 2352轴承-SKF22356 CCK/W33+H 2356轴承-SKF51100轴承-SKF51101轴承-SKF51102轴承-SKF51103轴承-SKF51104轴承-SKF51105轴承-SKF51106轴承-SKF51107轴承-SKF51108轴承-SKF51109轴承

版权所有©2009-2010 查轴承 WWW.CHAZC.COM 津ICP备09005541号 关于我