SKF6317轴承,SKF317轴承

新型号旧型号内径(mm)外径(mm)厚度(mm)轴承品牌
SKF6317轴承63173178518041SKF
额定动载荷(N)额定静载荷(N)参考转速(r/min)极限转速(r/min) 详细说明备注轴承类别
深沟球轴承 (60000 型)深沟球轴承


您所查找到的SKF6317轴承的旧型号是SKF317,SKF6317轴承的尺寸是,内径是:85mm,外径是:180mm,厚度是:41mm。SKF6317轴承参数均为准确参数,此轴承型号本公司有现货,如果您需要订购SKF6317轴承可以随时和我们联系!我们是SKF轴承最佳代理商,所售产品均为原装正品,请您放心购买!

上一条: SKF6316轴承 下一条: SKF6318轴承

购买SKF6317轴承用户还订购了以下部分型号:
SKF604轴承,SKF607轴承,SKF608轴承,SKF609轴承,SKF6000轴承,SKF6001轴承,SKF6002轴承,SKF6003轴承,SKF6004轴承,SKF6005轴承,SKF6006轴承,SKF6007轴承,SKF6008轴承,SKF6009轴承,SKF6010轴承,SKF6011轴承,SKF6012轴承,SKF6013轴承,SKF6014轴承,SKF6015轴承,SKF6016轴承,SKF6017轴承,SKF6018轴承,SKF6019轴承,SKF6020轴承,SKF6021轴承,SKF6022轴承,SKF6024轴承,SKF6026轴承,SKF6028轴承,6030轴承,

SKF6317轴承相关型号推荐:
SKF6038轴承-SKF6040轴承-SKF6044轴承-SKF6048轴承-SKF6052轴承-SKF6056轴承-SKF6060轴承-SKF6064轴承-SKF6068轴承-SKF6072轴承-SKF6076轴承-SKF6080轴承-SKF6084轴承-SKF6088轴承-SKF6092轴承-SKF6096轴承-SKF60/500轴承-SKF60/530轴承-SKF60/600轴承-SKF60/630轴承-SKF60/670轴承

版权所有©2009-2010 查轴承 WWW.CHAZC.COM 津ICP备09005541号 关于我